Symbol języka migowego

Możliwość odwiedzin mieszkańców na terenie DPS w Bochni

22.12.2020

Zarządzeniem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni nr 45/2020 z dnia 22.12.2020r. odwołuje się zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Bochni z dnia 11 marca 2020 r., dotyczące całkowitego zakazu odwiedzin mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Z dniem 22 grudnia 2020 r., wprowadza się możliwość odwiedzin mieszkańców  na terenie DPS w Bochni zgodnie z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego oraz wcześniejszym ustaleniu terminu oraz godziny odwiedzin z kierownikiem danego oddziału lub osobą przez niego wyznaczoną. Kierownicy oddziałów wyznaczają oddzielny pokój przeznaczony do odwiedzin oraz osobę odpowiedzialną za przygotowanie pomieszczenia oraz wyposażenie mieszkańca, a także gości w środki ochrony indywidualnej oraz zdezynfekowanie pomieszczenia po zakończonej wizycie. Goście odwiedzający mieszkańców DPS w Bochni, zobowiązani są do wypełnienia ankiety dotyczącej wywiadu w kierunku zakażenia wirusem SARS CoV 2 oraz poddaniu się pomiarowi  temperatury ciała. Wprowadza się limit osób odwiedzających. Do mieszkańca, który jest ozdrowieńcem 2 osoby odwiedzające jednoczasowo. Do mieszkańca u którego nie wykryto obecności wirusa SARS CoV 2 jedna osoba. Wprowadza się limit czasu dla osób odwiedzających, maksymalnie 30 minut na jedno spotkanie. W przypadku złamania zasad reżimu sanitarnego oraz dystansu i/lub niestosowania się do zaleceń pracownika DPS oraz niestosowania środków ochrony indywidualnej przez osoby odwiedzające lub mieszkańca,  spotkanie może zostać przerwane w trybie natychmiastowym. Z dniem 22 grudnia 2020 r., wprowadza się możliwość wideo-rozmowy dla rodziny, bliskich z mieszkańcami za pomocą ogólnodostępnych urządzeń oraz programów multimedialnych poprzez łącze internetowe. Nazwy profilu podaje rodzinie pracownik podczas ustalania daty oraz godziny wideo-rozmowy. Dzień,  godzinę, formę wideo-rozmowy ustala się z kierownikiem danego oddziału lub z wyznaczonym przez kierownika pracownikiem. Bochnia, 22.12.2020.

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.