Symbol języka migowego

Procedura komunikowania się w języku migowym

Informacja o zakresie działalności

Dom Pomocy Społecznej w Bochni
Dom dla osób w podeszłym wieku i przewlekle psychicznie chorych.
Dom działa całodobowo, a administracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Misją Domu jest świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim mieszkańców.
Wszystkie sprawy związane z pobytem można załatwić w budynku Domu, z wyłączeniem spraw w zakresie skierowań do zamieszkania w Domu, którymi zajmuje się gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania.

Procedura komunikowania się w języku migowym

Obsługa Osób Niesłyszących i Słabosłyszących przez tłumacza języka migowego:
Osoba Niesłysząca, mająca trudności w komunikowaniu się przy załatwianiu spraw w Domu Pomocy Społecznej w Bochni może korzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Jeżeli Osoba Niesłysząca chce załatwić sprawę, to musi zgłosić ten fakt co najmniej 3 dni robocze przed wizytą. Zgłoszenia można dokonać:
1) e-mailem na adres: dps@powiat.bochnia.pl
2) faksem na nr: 14 612 59 90
3) poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bochni, ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia.
Wniosek powinien zawierać:
1) imię i nazwisko Osoby Niesłyszącej
2) adres
3) określenie rodzaju sprawy
4) sposób kontaktowania się
5) wskazanie proponowanego terminu wizyty (dzień i godzina).
Tłumacz będzie tłumaczył rozmowę między Osobą Niesłyszącą a pracownikiem i rozmowa będzie prowadzona na miejscu.
Pomoc tłumacza jest bezpłatna i jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.
Osoby Niesłyszące mogą także skorzystać z pomocy osób towarzyszących. Ta osoba musi mieć ukończone 16 lat. Osoba, która przychodzi z Osobą Niesłyszącą nie musi być kwalifikowanym tłumaczem języka migowego.
Czasami załatwiamy sprawy, które są chronione tajemnicą i wtedy musimy skorzystać z pomocy tłumacza kwalifikowanego.

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.