Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Bochni – ul. Karolina 14G, 32-700 Bochnia

NIP 8681020426, REGON 850012781, telefon i fax 146125990
E-PUAP /dpsbochnia/skrytka 

Domem kieruje p.o. Dyrektor Sebastian Lewandowski

przy pomocy:
 – głównego księgowego
 – kierowników działów

Oddział dla osób w podeszłym wieku
Kierownik Działu T.O. – wew. 28
Dyżurka pielęgniarska – wew. 27
Pracownicy socjalni – wew. 30

Oddział dla osób przewlekle psychicznie chorych
tel.: 14 611 36 25
Kierownik Działu T.O. / Dyżurka wew. 50
Pracownicy Socjalni / Psycholog – wew. 52

Skip to content