Symbol języka migowego

Fundusze zewnętrzne

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19

29.07.2021

efrr_kolor-300dpi.jpg

Dom Pomocy Społecznej w Bochni współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cele główny grantu: ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród mieszkańców oraz personelu domów pomocy społecznej.
Wartość grantu wynosi 48 559,83 zł.
Okres realizacji grantu: od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


W wyniku realizacji grantu nastąpi ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 poprzez:
1. wypłatę dodatkowych wynagrodzeń (dodatki do wynagrodzeń) dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy w okresie który obejmuje projekt.
2. zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla personelu dps

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem

mz.jpg      nfz.png

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.