Symbol języka migowego

Fundusze zewnętrzne

Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Bochni w ramach II naboru projektu „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”

01.07.2021

efrr_kolor-300dpi.jpg

Nasza placówka realizuje grant pn. „Wsparcie dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Bochni w związku z zagrożeniem COVID-19” (II)w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”.

Cele główny grantu: Organizacja odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańcami, w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID 19 poprzez nagrody dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami (z wyłączeniem lekarzy, pielegniarek oraz ratownikó medycznych), przez okres 1 miesiąca.

Wartość grantu wynosi 84 991,56 zł  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: styczeń 2021 - marzec 2021

Przyznanie dodatkowych świadczeń pieniężnych dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami, bez których funkcjonowaniew DPS, zapewniające bezpieczeństwo pensjonariuszom nie byłoby możliwe, przyczyniły się do organizacji odpowiedniej do potrzeb opieki nad mieszkańćami , w celu ochrony ich zdrowia i życia, a także pracowników i wolontariuszy, w związaku z zagrożeniem i sktkami COVID-19. 
Projekt „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.8 - Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym
Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Galeria zdjęć

Logotypy funduszy UE

„Cyfrowy Powiat Bocheński” - E-administracja w Powiecie Bocheńskim.

Używamy plików cookies w celu optymalnej obsługi Państwa wizyty na naszej stronie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.