Dom Pomocy Społecznej w Bochni ma siedzibę w Bochni przy ul. Karolina 14G jest domem stałego pobytu dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle psychicznie chorych.

Prowadzenie poszczególnych profilów ma miejsce w oddzielnych obiektach Domu.

Dla osób w podeszłym wieku jest przeznaczonych 90 miejsc stałego pobytu, dla przewlekle psychicznie chorych 67 miejsc stałego pobytu.

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

Wycieczka do Gródka nad Dunajcem

Pięknego słonecznego dnia 18.08.2017 grupa mieszkańców pojechała na wycieczkę do Gródka n/Dunajcem. W ramach wycieczki mieszkańcy płynęli statkiem “Jaskółka” po […]

Dom Pomocy Społecznej w Bochni

KUTER PORT – Nieznanowice

Mieszkańcom w ramach odpoczynku, a było to 03.07.2017 został zorganizowany wyjazd do Nieznanowic. To piękne okolice łowiska KUTER-PORT otoczone przyrodą. […]

Skip to content