Poszukiwanie spadkobierców po zmarłym mieszkańcu

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca:

Pani

JANINY DZIADOWIEC

urodzonej 07.06.1930 roku w miejscowości: Dąbrówka

córka Franciszka, Karoliny

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia  18.10.2006r.
(Dziennik  Ustaw. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Sporządził: E. Kicka

Bochnia, dnia 07.04.2021r.

Skip to content