Poszukiwanie spadkobierców po zmarłym mieszkańcu.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca:

Pana

ROMANA BIELEC

urodzonego 07.02.1940 roku w miejscowości: Dynów

syn Teofila, Marii

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia  18.10.2006r.
(Dziennik  Ustaw. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

 

Sporządził: E.Kicka

Bochnia, dnia 05.01.2021r.

Skip to content