Helena Wojtas

Bochnia, dnia 14.12.2020r.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca:

Pani

WOJTAS HELENY

urodzona 10.11.1938 roku w  miejscowości: Zręczyce

córka Szczepana, Anny

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.  Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dn. 18.10.2006r.
(Dz. U,. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Sporządził: E.Kicka

Skip to content