Antonina Lis

Bochnia, dnia 14.12.2020r.

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Bochni poszukuje spadkobierców n/w zmarłego Mieszkańca:

Pani

LIS ANTONINY

urodzona 18.04.1943 roku w miejscowości: Zalesie

córka Antoniego, Moniki

Powyższy depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom zmarłego po przedłożeniu przez nich prawomocnego postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku. Niepodjęcie depozytu przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą z dnia  18.10.2006r.
(Dziennik  Ustaw. Nr 208 poz. 1537 z dnia 21.11.2006r.) o likwidacji niepodjętego depozytu.

Sporządził: E.Kicka

Skip to content