Nagrody dla naszych pracowników

Pracownicy Domu Pomocy Społecznej otrzymali z rąk dyrektora placówki Sebastiana Lewandowskiego list z podziękowaniem oraz nagrodę pieniężną. Było to możliwe dzięki otrzymanym środkom w ramach projektu „Bezpieczny Dom”, który przewiduje wsparcie dla kadry w związku z zagrożeniem COVID-19. Wartość projektu to prawie 250 000 złotych.

Więcej informacji na stronie: https://www.powiat.bochnia.pl/aktualnosci/pracownicy-dpsu-z-nagrodami.html

Dziękujemy

Skip to content