Z głębokim żalem zawiadamiamy

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.05.2020 roku zmarł w wieku 74 lat   

ś.p. Jerzy Herdan

DPS Bochnia Jerzy Herdan

Wieloletni pracownik w Zakładzie Przetwórstwa Hutniczego w Bochni. Emerytowany Prezes Spółki Stalprodukt Serwis.   
Od 2013r.  Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.                                                     
Wierny Przyjaciel ludzi chorych, niepełnosprawnych w podeszłym wieku.

W sobotę 9 maja 2020r. odbędą się uroczystości pogrzebowe, które rozpocznie Msza św. w Bazylice św. Mikołaja po czym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Orackiej nastąpi odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku.

Śp. Jerzy pozostanie w naszych sercach i pamięci jako człowiek skromny, ogromnej dobroci z sercem na dłoni, życzliwy ludziom i zawsze uśmiechnięty.

Dyrekcja, Podopieczni i Pracownicy Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Bochni.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 04.05.2020 roku zmarł w wieku 74 lat   ś.p. Jerzy Herdan

Skip to content