Plener malarski

Plener malarski „Świat w moich oczach – pędzlem malowany” oraz spotkanie integracyjne z rodzinami

Dnia 19 czerwca 2019 roku Dom Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy i Stowarzyszenie Przyjaciół DPS I ŚDS w Bochni zorganizowali Spotkanie integracyjne – imprezę rekreacyjno-artystyczną dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku, współfinansowaną ze środków budżetu Gminy Miasta Bochnia. A rozpoczął ją Plener malarski „Świat w moich oczach – pędzlem malowany”

Imprezę otworzyła Pani Dyrektor Barbara Hałas, Prezes Stowarzyszenia Jerzy Herdan wraz z przedstawicielami władz samorządowych Bochni – Starostą Adamem Kortą, Burmistrzem Stefanem Kolawińskim .

W konkursie malarskim brały udział zaprzyjaźnione DPS-y i ŚDS  z terenu małopolski. Uczestnicy wykonywali swoje prace  na przygotowanych stanowiskach, które później poddane zostały ocenie. Nasz DPS z Bochni reprezentowali Janina Pietrzyk, Janusz Sikorski, Stanisław Kargol, a ŚDS – Małgorzata Kielan i Lucyna Budyn. Wszystkie prace wykonywane były na wysokim poziomie. W trakcie wykonywania prac pozostali uczestnicy z poszczególnych domów przedstawiali przygotowane przez siebie programy artystyczne. Wszyscy uczestnicy spotkania częstowali się ciastem, kawą oraz kiełbaskami z grilla. Komisja konkursowa oceniła wszystkie prace, te najciekawsze zostały nagrodzone, przyznano I,II i III miejsce.

I miejsce    –  DPS – Nowaczyńskiego z Krakowa
II miejsce   –  ŚDS Żegocina
III miejsce  –  DPS Szczyrzyc

Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki, które wręczyli Starosta Adam Korta , Burmistrz Stefan Kolawiński wraz z Panią Dyrektor.

W godzinach popołudniowych rozpoczęło się spotkanie integracyjne dla mieszkańców z rodzinami i przyjaciółmi podopiecznych przy grillu. Mieszkańcy z radością witali swoje rodziny i przyjaciół.

W trakcie spotkania aktorzy teatru krakowskiego umilali czas swoimi śmiesznymi występkami, a Kapela działająca przy DPS Bochni – „Gwarki Bocheńskie”  śpiewała i przygrywała biesiadując ze wszystkimi uczestnikami.

Organizację spotkań wsparli:

– Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni;
– Zakład Masarski ZDRÓJ z Nowego Sącza;
– Piekarnia Stanisław Całko z Biskupic Melsztyńskich;
– Cukiernia Wojciech Nakielny z Bochni.

Skip to content