Majówka w DPS Bochnia

W dniu 22 maja 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Bochni odbyła się uroczysta majówka dla mieszkańców z udziałem ks. Biskupa Leszka Leszkiewicza , władz samorządowych – ze Starostą Adamem Kortą, Burmistrzem Stefanem Kolawińskim , Prezesem Stowarzyszenia Jerzym Herdanem, Panią Dyrektor PCPR Elżbietą Paczyńską , radnymi miasta Bochni. W    spotkaniu uczestniczyli też  Proboszczowie bocheńskich Parafii oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych stowarzyszeń i placówek.

 Spotkanie rozpoczęła Msza św. oraz nabożeństwo majowe w kaplicy DPS.

Następnie zaproszeni goście spotkali się na świetlicy, gdzie odbywały się występy artystyczne w wykonaniu Grupy Śpiewaka z Jadownik oraz Zespołu artystycznego podopiecznych DPS i ŚDS w Bochni działającego pod kierunkiem Pana Wojciecha Trzeciaka.

             Te spotkania są bardzo ważne i potrzebne, łączą i integrują, budują dobre relacje, są chwilą wzruszeń i radości.

Skip to content