25-lecie DPS i 20-lecie ŚDS w Bochni

Mszą św. w kaplicy Domu Pomocy Społecznej w Bochni rozpoczęła się w czwartek 8.06.br. uroczystość jubileuszu 25-lecia działalności DPS i 20-lecia istnienia ŚDS w Bochni.

Przewodniczył jej ks. bp Leszek Leszkiewicz, celebrowali: ks. dr Jan Bartoszek – wicedyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej, proboszczowie bocheńskich parafii oraz księża związani z placówkami na przestrzeni lat ich funkcjonowania. Na jubileuszu obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, miejskich, gminnych, dyrektorzy placówek i prezesi stowarzyszeń współpracujących z DPS i ŚDS, podopieczni i pracownicy. W uroczystości wzięli także udział inicjatorzy budowy tych palcówek – ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni, ks. prałat Karol Dziubaczka, ówczesne władze miasta na czele z byłym burmistrzem Teofilem Wojciechowskim oraz była dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Tarnowie Pani Maria Ostrowska.

Podkreślono, że te placówki powstały i funkcjonują dzięki zaangażowaniu ludzi wielkiego serca, otwartych na potrzeby drugiego człowieka a zwłaszcza chorych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku. Przywołano słowa św. Jana Pawła II, który wiele miejsca w swoim nauczaniu poświęcał niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym. Powiedział : „ Niepełnosprawność nie jest ostatnim słowem ludzkiej egzystencji, tym słowem jest miłość, która nadaje życiu sens”. Odpowiadając na te słowa w placówkach podejmowane są różne działania na rzecz podopiecznych, tworząc w tym miejscu namiastkę rodzinnego domu, gdzie podopieczni czują się dobrze i bezpiecznie, czują się potrzebni i szczęśliwi.

Skip to content